REGULAMIN

Zasady użytkowania platformy służącej sędziowaniu zawodów wędkarskich online – XtraMarlin

Zasady działania aplikacji są określone w instrukcji na stronie głównej oraz w zakładce instrukcja

Zasady współpracy i użytkowania aplikacji są ustalane z każdym organizatorem indywidualnie. I są dopasowywane do potrzeb organizatora zawodów.

Serwis xtramarlin – w służy do kompleksowej obsługi i sędziowania zawodów wędkarskich poprzez przesyłanie drogą elektroniczną zdjęć zrobionych smartfonami przez uczestników tych zawodów.

Ogólne zasady i sposób poprawnego zgłaszania złowionych ryb do aplikacji XtraMarlin


Jak poprawnie zrobić zdjęcie?
 1. Do eksponowania ryby na zdjęciu i przytrzymania jej na miarce dopuszczalne jest użycie palców jednej lub dwóch dłoni, ale w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu ją zakrywać

 2. Palce muszą leżeć na rybie luźno nie przyciskając jej na siłę do miary.

 3. Palce powinny się znajdować tylko i wyłącznie na tułowiu fotografowanej ryby (nie na płetwie ogonowej i nie na głowie).

 4. Dopuszczalne jest położenie ryby luźno na miarce bez konieczności przytrzymania palcami.

 5. Głowa i ogon musi być widoczny w całości, nie dopuszcza się składania ogona w celu wydłużenia ryby.

 6. Ryba musi leżeć na prawym boku i dotykać pyskiem czoła miary.

 7. W przypadku zdjęcia nie ostrego czy prześwietlonego uniemożliwiającego sędziemu prawidłowy odczyt, zdjęcie zostanie odrzucone, a drużyna lub zawodnik poproszony o jego poprawienie

 8. W przypadku odrzucenia zdjęcia drużyna otrzymuje wiadomość o jego przyczynie, historia powiadomień jest do wglądu na życzenie zawodnika

 9. Wszystkie odrzucone zdjęcia znajdują się na naszym serwerze i są do wglądu na życzenie zawodnika

Zasada ryba złowiona – ryba zgłoszona
 1. Wszystkie gatunki ryb (nie dotyczy okoni) muszą być zgłaszane natychmiast po ich złowieniu

 2. Okonie mogą być przetrzymane w ilości maksymalnie do 5sztuk.

 3. Ryby nie mogą być przewożone z miejsca na miejsce, przed zmianą łowiska wszystkie ryby powinny być zgłoszone sędziemu.

 4. Po zakończonej turze w menu aplikacji należy sprawdzić czy ilość złowionych i zgłoszonych ryb się zgadza i o ewentualnych niezgodnościach zgłosić ten fakt sędziemu pomiarowemu.

Podwójnie złowione ryby
 1. Ta sama ryba może być zaliczona tylko raz jednego dnia zawodów drużynie zgłaszającej połów, w przypadku stwierdzenia takiego faktu ryba zostanie zdyskwalifikowana i nie będzie uwzględniona w wykiku

 2. Zdjęcia będą weryfikowane na bieżąco i po zakończeniu tury w celu wyeliminowania takich przypadków.

 3. W przypadku gdy ktoś taki fakt zauważy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sędziego

Czas na zgłoszenie reklamacji związanych ze zgłoszeniami to 30min po każdej z tur lub w uzasadnionych przypadkach podczas trwania zawodów, po zakończeniu zawodów reklamacje takie nie będą przyjmowane. Uwaga! Od końca lipca 2023 weszła w życie ustawa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulująca właściwy sposób pomiaru złowionych ryb. Określa ona właściwy pomiar w sposób następujący: „od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej” Jako sędziowie i organizatorzy musimy dostosować się do tych przepisów w związku z czym ryby na zgłoszonych zdjęciach muszą mieć pyski zamknięte, będziemy tego wymagać i przestrzegać.

Założenia i możliwości:

 1. -Możliwość sędziowania zawodów z dowolnego miejsca, co pozwala na zmniejszenie kosztów i oszczędność czasu

 2. -Łatwiejsza obsługa i przetwarzanie danych związanych z zawodami

 3. -Umożliwia ograniczenie kosztów organizacji, ponieważ nie wymaga fizycznej obecności sędziego pomiarowego na miejscu zawodów

 4. -Umożliwia lepszą kontrolę i transparentność procesów sędziowania dzięki zapisom i rejestrom z zawodów

 5. -Umożliwia szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie ewentualnych problemów lub protestów dzięki łatwemu dostępności do danych i zapisów z zawodów

 6. -Umożliwia promocję zawodów poprzez transmisje online i udostępnianie wyników na bieżąco

 7. -Umożliwia automatyczne przeliczanie punktów poszczególnych tur

 8. -Umożliwia automatyczne przeliczanie punktów wyników punktowych całych zawodów

 9. -Umożliwia automatyczne przeliczanie punktów i klasyfikację całego sezonu dla wybranego koła, klubu czy cyklu imprez

 10. -Umożliwia automatyczne generowanie statystyk

 11. -Umożliwia automatyczne generowanie klasyfikacji i wyników w formacie ogólnie kompatybilnym i stworzonym specjalnie na potrzeby PZW

 12. -Bezkonfliktowa opcja transferu danych

 13. -Umożliwia automatyczne przygotowanie do wydruku w formatach PDF, word i excel

 14. -Sędzia pomiarowy ma stały kontakt z uczestnikami poprzez bramkę sms którą zawiera aplikacja

 15. -W razie potrzeby czy zagrożenia możliwość automatycznego powiadomienia wszystkich uczestników równocześnieumożliwienie śledzenia wyników zawodów online

 16. -Udostępnianie wyników poprzez social media i inne środki przekazu

 17. -Rozwój sportu wędkarskiego

 18. -Możliwość promocji swojego zawodnika, teamu lub sponsora

 19. -Popularyzacja zawodów wędkarskich

 20. -Ściągnięcie kibiców i pokazanie rywalizacji wędkarskiej szerszemu gronu odbiorców

Sprawy techniczne:

 1. -Aplikacja jest dostępna dla użytkowników systemów Android i iOS.

 2. -Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie odpowiednio w sklepach Google Play i AppStore.

 3. -Koszt transmisji danych jest kosztem użytkownika.

 4. -W celu prawidłowego działania aplikacji niezbędny jest dostęp do internetu.

 5. -Dla każdego zawodnika lub teamu przed każdymi zawodami administrator aplikacji dostarczy indywidualny kod dostępu do aplikacji – login i hasło.

 6. -Pozostałe osoby mają darmowy stały dostęp do naszej strony www.xtramarlin.pl na której znajdują się ogólnie dostępne informacje o wynikach zawodów odbywających się online jak też archiwalne o zawodach już zakończonych.

  1. Administratorem oprogramowania platformy xtramarlin jest spółka:

    MLS Service sp. z o.o.

    ul. Kanarkowa 49

    11-041 Olsztyn

    NIP 739 397 96 38

Maciej Żejmo tel: 506 436 616

email: ligamls@op.pl