Informacje dla zawodników na odprawę sędziowską zawodów sędziowanych za pomocą Aplikacji XtraMarlin

Do zaliczenia punktów za złowienie ryby należy w odpowiedni sposób zgłosić ją do sędziego pomiarowego, a więc:

 • • Po otrzymaniu loginu i hasła, logujecie się na swoje konto w aplikacji, w tym momencie macie możliwość zrobienia zdjęcia

 • • Możliwość wysłania zdjęcia pojawia się wraz z czasem rozpoczęcia tury zawodów

 • • Poprawnie wykonane zdjęcie – ryba musi leżeć na prawym boku, musi dotykać czoła miary swoim pyskiem jak również musi być widoczny ogon na miarze w celu prawidłowego sczytania wymiaru

 • • Zdjęcia powinny być wykonywane tak aby nie zakrywać całej szerokości ryby rękoma

 • • Identyfikator i oznaczenie tury zawodów musi być widoczne na zdjęciu

 • • Po zrobieniu zdjęcia, wysyłamy je do sędziego pomiarowego, w tym momencie nie wypuszczamy jeszcze złowionej ryby tylko musimy ją bezpiecznie przetrzymać w siatce, podbieraku lub bakiście na żywe ryby do momentu otrzymania komunikatu od sędziego pomiarowego o tym czy ryba została zaliczona

 • • Po otrzymaniu komunikatu o zaliczeniu ryby możemy bezpiecznie wypuścić ją do wody

 • • W przypadku kiedy sędzia nie zaliczy zdjęcia otrzymacie wiadomość co należy poprawić żeby zdjęcie zostało zaliczone, będziecie mogli wysłać je powtórnie

 • • W razie potrzeby pomocy z aplikacją prosimy o telefon do sędziego pomiarowego na nr podany przed zawodami, wszystkie wynikłe niejasności będziemy wyjaśniali na bieżąco.

 • • W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach, sędzia pomiarowy dopuszcza wysłanie złowionej ryby np. poprzez MMS.

 • • Wszelkiego rodzaju ewentualne reklamacje będą rozpatrywane do 30minut po każdej turze.

 • • Po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane.

 • • Kompletne wyniki, przekaz „na żywo”, zdjęcia wszystkich złowionych ryb przez zawodników, czasy zgłoszeń i klasyfikacje są dostępne dla wszystkich na stronie aplikacji: www.xtramarlin.pl

Uwaga!

 • • Podczas trwania zawodów na dany login i hasło może być zalogowany tylko jeden telefon.

 • • Wyniki tury na aplikacji i stronie aktualizowanie są co około minutę i pojawiają się z takim opóźnieniem.

Życzymy udanych zawodów!